maandag 1 juli 2019

Gayatri in de Kuip


Alles is trilling.  Als bijvoorbeeld de bas in de muziek flink hard staat, bij onweer, vuurwerk of natuurgeweld, kun je de vibratie soms niet alleen zien, maar ook voelen. De grotere trillingen zijn makkelijker te ervaren dan de lichtere. De subtielere trillingen kunnen we met het blote oog niet zien, we kunnen ze vaak niet horen en toch zijn ze er altijd. Zijn we ons daarvan bewust?

Vorige maand was ik bij een concert van Marco AMAZING Borsato in de Kuip en daar trilde het behoorlijk. Zware bassen, vuurwerk, drumgeroffel en een uitzinnige massa, die sprong, danste, zong. Zelfs Marco had moeite boven het lawaai uit te komen. The heat & the beat was voelbaar in mijn hele lijf. Zo’n kleine 50.000 mensen; dan gaat er wel wat trillen. Dus ik trilde vrolijk mee en het was een bijna rare ervaring om te voelen hoe mijn lijf de trillingen ervoer; de golven leken dwars door mij heen te gaan, als een klankbord. Wát een beleving!

Dat alles en iedereen trilling is, werd daar in de Kuip weer volkomen helder. En ook dat elke trilling zijn eigen invloed heeft of je dat nu wil of niet. Waarmee je je omringt, is dus niet zo onschuldig als je zou kunnen vermoeden (als je er al over nadenkt natuurlijk ;-)). Muziek, gesprekken, mensen, dieren, dingen, natuur…alles, alles leeft en beweegt, inclusief jijzelf, je eigen emoties en gedachten. Dat heeft een directe invloed op je wezen. Jij hebt invloed op je omgeving en je omgeving op jou.
Dus met wat en met wie voed jij je? Als je dieper ziet, dan begrijp je dat we dus op deze wijze met elkaar zijn verbonden en kunnen we ervaren dat we Eén zijn. Zoals Toon Hermans dicht: ‘ik ben een partje van het geheel, van een gigantisch al’. Niet alleen onmisbaar, maar ook je bent een partje met met invloed! Dat geeft best een verantwoordelijkheid, als je dat eenmaal weet. Hoe voeden we de ander?

Toen ik daar zo in de uitzinnige menigte stond, zong ik spontaan een paar keer stilletjes Gayatri mantra. Gayatri mantra reciteren in De Kuip...kun je je daar wat bij voorstellen? Ik wel in elk geval; ik zie dan direct 50.000 mensen dit aloude (ont)waaklied zingen.

De frequentie van deze mantra is van een subtiele kwaliteit. Deze mantra wordt niet zo af en toe door 50.000 mensen gezongen. In tegendeel: deze mantra wordt 24 uur per dag door vele mensen, van alle nationaliteiten, over de gehele wereld gezongen, gereciteerd, beleefd en geleefd en dat al door generaties vóór ons en door vele generaties, die na ons komen. Daarbij vergeleken is De Kuip – hoe heerlijk en fantastisch ook – natuurlijk maar een kinderbadje!

Overigens lijkt het me wel wat om Gayatri mantra in een volle Kuip te reciteren of zingen, dat wordt dan een tsunami van liefde. Ik zie het voor me! 'Act Local, think Global' and I AM SERIOUS.

Meer weten over bewustwording en Gayatri mantra?