maandag 1 december 2014

Liefde is…Liefde is kijken naar de vogels in mijn tuin die elke dag om het voederhuisje heen fladderen en allemaal hun graantje meepikken.

Liefde is het voelen van de poot van mijn Poolse asielhond waarmee hij vraagt: "vrouwtje, aai je me alsjeblieft nog een keertje?"


Liefde is pijn in mijn buik krijgen van het lachen om een grappig filmpje van mijn oudste dochter die mij toezingt op haar Eigen Wijze.

Liefde is een berichtje ontvangen dat onze jongste zoon weliswaar in cultuurshock verkeert, maar desondanks samen met zijn vriendin als 'vlinders door Praag fladderen'.

Liefde is dat onze andere zoon denkt dat Praag 'toch in Denemarken ligt?' en als hij dit nakijkt op Google maps er een wereld voor hem open gaat.

Liefde is dat ik naar het gekeuvel van onze jongste dochter mag luisteren die samen met mijn man allerlei wereldse zaken doorspreekt.

Liefde is dat mijn schoondochter me succes wenst bij 'mijn' eerste optreden waar ik uiteindelijk helemaal niet ben geweest omdat de griep me heeft gevonden.

Liefde is te vernemen dat ik werd gemist.

Liefde is me bewust worden van mijn grieperige lichaam dat haar best doet beter te worden.

Liefde is het wonder van het leven te mogen zien.

Liefde is de gulle gave mogen zien en kunnen ontvangen die het leven me elke dag opnieuw aanbiedt.

Liefde is steeds dieper beseffen dat het Leven Liefde ís,

een wonder is...

een mysterie is,

een kostbaar geschenk is,

dat gekoesterd en gevierd mag worden.

Aanwezig, vibrerend, uitnodigend

Always Present...How can we not see it.....?